©2015 Building Business,
02
mei
2015
|
10:04
Europe/Amsterdam

Verplicht inzamelen verlichting nu ook opgenomen STABU Bouwbreed systematiek

Dit jaar is onder de noemer ‘STABU Bouwbreed’ een nieuwe STABU systematiek ingegaan. In deze nieuwe besteksystematiek voor de woning- en utilititeitsbouw van STABU zijn nu ook de inzamelmiddelen voor verlichting opgenomen. Het vorig jaar hernieuwde Bouwbesluit maakte het apart afvoeren van verlichting en armaturen al verplicht. Het aangepaste STABU-bestek zorgt daarnaast voor de extra herinnering aan opdrachtgever en betrokken bouw- en sloopbedrijven.

LightRec en Wecycle hopen dat deze ‘reminder’ de inzameling van verlichting in de bouw- en sloopsector stimuleert.

LightRec, in Nederland opdrachtgever voor de recycling van energiezuinige verlichting, pleit al lang voor de opname in het besteksystematiek. “Het is belangrijk dat meer bouwbedrijven en opdrachtgevers de verwijdering van lampen en armaturen serieus nemen en bewust worden van het belang ervan”, vertelt Gied van Hoorn, manager van LightRec. “Een opdrachtgever die een projectbeschrijving opstelt of laat opstellen met de STABU Bouwbreed systematiek, heeft de mogelijkheid om de juiste inzamelmiddelen (recycle containers verlichting ) voor te schrijven van Wecycle. Dit stimuleert c.q. verplicht de uitvoerende partijen om de verlichting na demontage op een juiste wijze af te voeren.”

Onlangs is uit onderzoek nog gebleken dat bij sloopprojecten in met name de professionele sector ruim 900 ton aan lampen en armaturen terug kan komen. De realiteit is dat er nauwelijks armaturen uit sloopafval in het inzamelsysteem van Wecycle terecht komen. In 99% van de gevallen bieden sloopbedrijven armaturen niet apart aan. Er zit dus veel potentie in de sector.

Kwaliteitsslag

Nieuwe regelgeving verplicht alle afvalverwerkers om per 1 juli 2015 gecertificeerd te zijn en de aangenomen hoeveelheden te registreren. Dit houdt in dat alle verwerkers van elektrisch afval en lampen aan dezelfde minimale kwaliteitseisen moeten voldoen. Ook oud-ijzerhandelaren, waaraan veel sloopbedrijven hun oude armaturen nu nog afstaan, moeten hun armaturen dan afgeven aan een gecertificeerde verwerker. Dit vergroot de kans dat lampen en armaturen op de juiste manier worden verwerkt.

 

Ook STABU is verheugd met de opname van de inzamelmiddelen in de systematiek. Sebastiaan Brands, sr. juridisch adviseur bij STABU: “De toevoeging van de inzamelmiddelen van lampen en armaturen aan onze systematiek is belangrijk. Het helpt de uitvoerende partijen om de verplichting in het Bouwbesluit na te leven en lampen en armaturen apart in te zamelen.”

STABU roept in dit kader bestekschrijvend Nederland op om bij bouw- en sloopwerk, waarbij lampen en armaturen worden verwijderd, de inzamelcontainers van Wecycle op te nemen in de bestekken en projectbeschrijvingen. De Wecycle-inzamelmiddelen voor verlichting kunnen in het bestek of de projectbeschrijving in de classificatie STABU Bouwsystemen & Installaties en de STABU Werksoorten worden opgenomen. De specificaties voor de verwijdering van verlichting zijn te vinden onder de secties Bouwplaatsvoorzieningen binnen beide classificaties van de STABU Bouwbreed systematiek. Deze inzamelmiddelen staan onder de naam ‘recyclecontainers’ in het systeem.

Afvoeren verlichting

Energiezuinige verlichting kan tot meer dan 90% worden gerecycled en moet daarom apart worden ingezameld. Bouw- en sloopbedrijven kunnen zich aanmelden bij uitvoeringsorganisatie Wecycle om afgedankte armaturen en lampen verantwoord en gratis af te laten voeren. Bij grotere projecten laat Wecycle een container plaatsen op de bouw- of slooplocatie.

 

http://www.buildingbusiness.nl/news/3072/76/Verlichting-verplichting-in-STABU-systematiek/

 

Over LightRec

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels meer dan 400 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeenten om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld en ingeleverd. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en armaturen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie: wecycle.nl.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van energiezuinige verlichting en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.