Zoetermeer,
15
juni
2014
|
01:00
Europe/Amsterdam

Registratie: Register geeft inzicht in kringloop elektronica

Onafhankeljike partij vertaalt bedrijfsgeheim in publieke informatie

Om te bepalen of Nederland zijn doelstellingen voor het verantwoord verwijderen van e-waste haalt, moet je weten hoeveel nieuwe apparaten en lampen producenten en importeurs op de markt brengen en hoeveel afgedankte exemplaren verwerkers van de markt halen. Daar ligt een schone taak voor een nieuw instituut, het Nationaal (W)EEE Register, dat begin dit jaar zijn deuren al heeft geopend.

Voor de meeste producenten en importeurs is het niets nieuws. Zij nemen via de productstichting van hun branche deel in Wecycle, het collectieve inzamelsysteem voor afgedankte apparaten en lampen en melden daar al hoeveel nieuwe producten zij op de Nederlandse markt hebben gebracht. Zij weten uit ervaring dat zij dat veilig kunnen doen, omdat hun verkoopinformatie terecht komt in een afgesloten omgeving, een ‘black box’ die ze verzamelt en optelt tot geanonimiseerde totalen. De producenten komen niets te weten over hun concurrenten en omgekeerd ook niet.

Deze ‘Put on Market’ gegevens zijn essentieel. Onder de nieuwe Europese richtlijn worden de doelstellingen voor de inzameling vanaf 2016 uitgedrukt in een percentage van PoM.

Wat nog ontbreekt is volledige informatie over de andere factor in de vergelijking, de totale hoeveelheid e-waste die door gecertificeerde verwerkers is ingezameld en gerecycled. Wecycle registreert al alle tonnen die onder haar regie worden ingezameld bij gemeenten en winkels en vervolgens onder contract worden verwerkt. Sinds 2011 registreren daarnaast enkele recyclingbedrijven bij Wecycle de volumes die zij op eigen initiatief binnenhalen en verwerken.

Maar van de meeste partijen is niet duidelijk hoeveel e-waste zij verwerken, waar dat vandaan komt en welk recyclingresultaat daarop wordt behaald. Dat gaat volgend jaar veranderen. In de nieuwe ministeriële regeling ter implementatie van de Europese WEEE-richtlijn stelt Nederland certificering èn registratie verplicht voor alle verwerkers van e-waste. Anders gezegd: alleen bedrijven die voldoen aan de kwaliteitsnormen mogen e-waste verwerken en moeten inzicht geven in de verwerkte volumes. De overheid, verwerkers en producenten hebben geconstateerd dat Wecycle al beschikt over een goed functionerend register (software, portals, IT-infrastructuur en protocollen) en als organisatie goed geëquipeerd is voor deze taak. Daarom is Wecycle door de verwerkers en de overheid gevraagd de systematiek van haar bestaande ‘black box’ te verzelfstandigen en op afstand te plaatsen. Het nieuwe Nationaal (W)EEE Register is daarmee een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur en met audits op de systemen en de beveiliging van geheime informatie. Zodoende is een goede uitvoering maar vooral ook de vertrouwelijkheid optimaal gegarandeerd. Het register zal medio 2015 voor het eerst de totale hoeveelheid verwerkt e-waste en de PoM-gegevens van producenten en importeurs rapporteren over het jaar 2014.

 

 

Over LightRec

Retour is een uitgave van de producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting, verenigd in de NVMP. Hiermee houdt de NVMP u twee keer per jaar op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van e-waste in Nederland en Europa. De standpunten van de producenten en importeurs over diverse onderwerpen vindt u op nvmp.nl. Hier staat ook nadere informatie over de productstichtingen die met elkaar de Vereniging NVMP vormen: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed.