Zoetermeer,
13
november
2014
|
01:00
Europe/Amsterdam

Register klaar voor opgave E-Wastestromen

Landelijke registratie van verwerking elektronisch afval is begonnen

Verplichte registratie gaat e-wastestromen transparant maken. Het Nationaal (W)EEE Register is begonnen om in kaart te brengen hoeveel elektrische producten op de markt worden gebracht en hoeveel er worden ingezameld en verwerkt nadat ze zijn afgedankt. Midden volgend jaar gaat dat de eerste röntgenfoto van de e-wastemarkt opleveren.

Het Nationaal (W)EEE Register verandert fundamenteel de manier waarop in Nederland de verwijdering van elektrische apparaten en verlichting wordt verantwoord. Tot heden moesten producenten en importeurs bij de overheid rapporteren wat zij op de markt brachten en wat zij na afdanking hebben ingezameld en gerecycled. Voortaan zijn ook alle verwerkers verplicht om te registreren wat zij recyclen. De verwerkers rapporteren dit dan bij een door producenten en importeurs georganiseerd en gefinancierd register, dat vervolgens een totaaloverzicht rapporteert aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het Nationaal (W)EEE Register is in februari van dit jaar opgericht en heeft de afgelopen maanden het registratiesysteem voorbereid. Dat systeem is met wat aanpassingen overgenomen van Wecycle, inclusief alle veiligheidsprocedures die zorgen dat het een ‘black box’ is waaruit geen commercieel gevoelige gegevens van registerende producten, importeurs of verwerkers kunnen lekken. Inmiddels heeft het Register zich naar buiten gericht, om de relevante gegevens te verzamelen van alle partijen die vanaf komend voorjaar verplicht zijn om te rapporteren.

Voor producenten en importeurs gaat er weinig veranderen. Het overgrote deel, zo’n 1.600 bedrijven, neemt deel aan het collectieve inzamelsysteem Wecycle waar zij al sinds jaar en dag melden wat zij op de markt brengen. Het verschil is dat Wecycle voortaan niet rechtstreeks rapporteert aan de overheid, maar aan het Nationaal (W)EEE Register. Dat doen ook de andere collectieve systemen WEEE NL, RTA (voor professionele apparatuur) en PV Cycle (zonnepanelen). Enkele individuele producenten, zoals Coca Cola voor automaten, hebben een eigen inzamelsysteem en doen zelf de rapportage. In oktober kunnen producenten zich gaan registreren en in 2015 gaan zij, over het voorgaande jaar, voor het eerst opgave doen aan het nieuwe loket van het Nationaal (W)EEE Register. Voor een deel van de verwerkers, die de afgelopen jaren in opdracht van Wecycle hebben gewerkt of die meededen aan de pilot vrijwillige registratie, verandert er ook niet zoveel. Zij registreerden al bij Wecycle hoeveel kilo van de verschillende soorten elektrische apparaten of verlichting zij verwerkten en welk percentage grondstoffen zij daarbij herwonnen. In november kunnen recyclers zich naar verwachting gaan aanmelden bij het Nationaal (W)EEE Register om daar ook in 2015 opgave te doen.

Verwerkers van e-waste die het registreren niet gewend zijn, moeten aan de bak. Zij dienen voortaan in detail bij te houden wat er door hun handen gaat, uitgesplitst naar toen verschillende categorieën e-waste en elke categorie weer onderverdeeld in apparaten voor huishoudelijk en professioneel gebruik. Verlichting wordt gespecificeerd in lampen en armaturen. Vervolgens dienen zij het hergebruikpercentage van het verwerkte e-waste te bepalen en daar gaat het meeste werk in zitten. Wie slechts een deel van het totale verwerkingsproces uitvoert, zal daarvoor het nodige moeten rekenen en navragen bij de afnemers van alle uitgaande materiaalfracties. Hergebruik en nuttige toepassing worden immers pas bepaald bij de eindtechnologie van elke materiaalfractie, bij smelters en andere eindrecyclers.

Voor exporteurs (handelaren) van e-waste gelden dezelfde eisen als voor recyclers: zij moeten voortaan vooraf bij het Nationaal (W)EEE Register verantwoorden aan wie zij leveren in het buitenland, onder verificatie dat die partij WEEELABEX (of gelijkwaardig) gecertificeerd is en dus het Nederlandse e-waste verwerkt volgens de in Nederland geldende normen en regels. Vanaf 1 juli 2015 maakt voldoen aan de WEEELABEX-standaard deel uit van die regels. De uitbreiding van de registratieplicht naar exporteurs sluit een potentieel lek in het gesloten systeem van gecertificeerde verwerking van e-waste.

Uiterlijk 1 mei 2015 moeten alle producenten en importeurs van apparaten en verlichting en alle verwerkers en exporteurs van e-waste opgave doen over 2014. Dan moet blijken wat de uitgebreide registratieplicht bij het Nationaal (W)EEE Register precies oplevert en in hoeverre alle partijen aan hun verplichtingen voldoen.

De recyclingindustrie is zich bewust van de aanstaande veranderingen, nadat brancheverenigingen EERA (verwerkers) en MRF (metaalrecyclers) nauw betrokken zijn geweest bij de invoering van een nationale registratie. Waar nodig zal het register nabellen en aanmanen of, bij koppig verzuim, de inspectie inschakelen. Uiterlijk 1 mei moeten alle opgaven door het Nationaal (W)EEE Register zijn behandeld: daarna moet het register rapporteren aan het ministerie.

Verplichte registratie van alle verwerkers en exporteurs, gevoegd bij wat producenten en importeurs nu al rapporteren, zal naar verwachting een groot deel van de e-wastestromen in beeld brengen. Wecycle verantwoordde afgelopen jaar al een kleine 20.000 ton e-waste. Dat kwam overeen met bijna 45 procent van de nieuw op de markt gebrachte apparatuur. Inclusief de registraties van verwerkers die op eigen initiatief e-waste inzamelen en tot heden niet rapporteren, moet de rapportage een eind in de richting kunnen komen van de 65 procent van het ‘put-on-market’ volume dat de Europese Unie vanaf 2019 als minimum stelt (= 85 procent van het vrijkomende e-waste).

Met de verplichte registratie is de strijd nog niet gestreden. Een deel van het e-waste blijft buiten beeld omdat het verdwijnt in de vuilnisbak, in het sloopafval of in andere recyclingstromen. Maar met de rapportage van het Nationaal (W)EEE Register op zak, weet Nederland in elk geval beter waar het moet beginnen met zoeken.

Retour

Retour is een uitgave van de producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting, verenigd in de NVMP. Hiermee houdt de NVMP u twee keer per jaar op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van e-waste in Nederland en Europa. De standpunten van de producenten en importeurs over diverse onderwerpen vindt u op nvmp.nl. Hier staat ook nadere informatie over de productstichtingen die met elkaar de Vereniging NVMP vormen: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed.