Zoetermeer,
30
januari
2017
|
00:00
Europe/Amsterdam

NVMP ondertekent Grondstoffenakkoord

Met de ondertekening van het Nationaal Grondstoffenakkoord op 24 januari 2017 zetten bijna 200 partijen zich in voor een volledige circulaire economie in Nederland in 2050. Afval bestaat niet meer, van restproducten maken we nieuwe grondstoffen. NVMP heeft het Nationaal Grondstoffenakkoord mede ondertekend.

In het Nationale Grondstoffenakkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Met de ondertekening zet NVMP zich in voor het behoud van grondstoffen door inzameling en hoogwaardige recycling van afgedankte elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichting (‘e-waste’).

Concreet draagt NVMP de volgende punten bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten.

Afdankgedrag verbeteren
Nog steeds wordt een belangrijk deel van de gebruikte elektr(on)ische apparaten en energiezuinige verlichting (‘e-waste’) met het restafval afgedankt en NVMP zet zich derhalve, samen met haar uitvoeringsorganisatie Wecycle, in om de meest effectieve wijze van inzameling van afgedankte apparaten te vinden.

Gecertificeerde verwerking bevorderen
Een aanzienlijk deel van dit zogenaamde e-waste wordt nog niet optimaal verwerkt, waardoor toxische stoffen niet worden verwijderd en herwinbare grondstoffen deels verloren gaan. Wij trachten dit deel van de verwerkingsindustrie over te halen om zich te laten certificeren op basis van wettelijk verplichte regels.

Maximale herwinning van grondstoffen
Verwerkers van apparaten onderzoeken mede in opdracht van Wecycle hoe de herwinning van grondstoffen in het recyclingproces naar een nog hoger niveau getild kan worden.

Kennis uitwisselen
Wij trachten de ervaringen bij het inzamelen en verwerken te delen met andere deelnemers in de keten. Onderzoek naar uitgangspunten voor een ontwerp van apparaten die beter recycleerbaar zijn wordt uitgevoerd en onder de aandacht van producenten gebracht.

Over Stichting LightRec
LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels meer dan 500 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeenten om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld en ingeleverd. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en armaturen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie: wecycle.nl.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van energiezuinige verlichting en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.

Over Vereniging NVMP

Vereniging NVMP is in 1999 opgericht en vertegenwoordigt 1.500 producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting in Nederland. NVMP zet zich namens hen in voor het inzamelen en hoogwaardig recyclen van afgedankte elektr(on)ische apparatuur en energiebesparende verlichting ('e-waste'). Zij streeft ernaar grondstoffen te herwinnen voor gebruik in nieuwe producten en om te vermijden dat toxische materialen in het milieu terecht komen.De uitvoering van de inzameling en recycling van e-waste is ondergebracht bij Wecycle. Daartoe wordt samengewerkt met 325 gemeenten, 8.500 winkels, 1.000 installatiebedrijven, 80 kringloopbedrijven, 165 kinderboerderijen, 2.000 scholen en heel veel consumenten. Er zijn inmiddels meer dan 10.000 inzamelpunten gerealiseerd in Nederland. Bij veel bekende winkelketens (supermarkten, elektronicawinkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra) kunnen consumenten hun afgedankte apparaten en energiezuinige lampen gratis inleveren, en ook bij alle milieustraten van de gemeenten. Deze afgedankte apparaten worden verantwoord en hoogwaardig gerecycled.