©2015 www.insideinformation.nl,
31
oktober
2015
|
00:00
Europe/Amsterdam

Nieuwe Directeur

LightRec bouwt voort aan waterdicht inzamelsysteem

Stichting LightRec heeft met ingang van 1 juli een nieuwe directeur. Gied van Hoorn is het nieuwe gezicht van de verantwoorde inzameling van afgedankte energiezuinige lampen en lichtarmaturen. Hij wil het huidige systeem de komende jaren verder optimaliseren, waarbij de nadruk onder meer zal liggen op een betere registratie van afgedankte lampen en armaturen uit de professionele sector. “We zijn in veel opzichten sterk afhankelijk van de opdrachtgevers.”

Met een track record van meer dan dertig jaar in het verlichtingsvak behoeft Gied van Hoorn nauwelijks introductie. De oud-directeur van de Nederlandse en Belgische verkooporganisaties van ERCO Lighting kent de verlichtingsmarkt als zijn broekzak en weet wat er speelt. Niet alleen aan de (commerciële) voorkant van de markt, maar ook aan de ‘achterkant’ – de inzameling van afgedankte lampen. “Ik was als gedelegeerd bestuurslid van de Nederlandse Lichtassociatie NLA al langere tijd nauw bij LightRec betrokken, dus het is bepaald geen nieuwe materie voor mij”, zegt hij daarover.

Van Hoorn volgt Jeroen Bartels op die LightRec de afgelopen jaren heeft gemaakt tot wat het is: een goed functionerend inzamelsysteem dat gedragen wordt door álle producenten en importeurs (mede dankzij een AVV-constructie) en met Wecycle als vaste service provider.

“En met een uitgesproken profiel in de markt”, voegt Van Hoorn hieraan toe. “Mijn voorganger heeft steeds nadrukkelijk de media opgezocht om de noodzaak van inzameling van spaar- en gasontladingslampen en tl-buizen goed over het voetlicht te krijgen. Op deze manier hebben we de noodzaak voor de inzameling van verlichting stevig op de agenda kunnen zetten .”

Laagdrempelig en fijnmazig netwerk

De verplichting tot het inzamelen van afgedankte energiezuinige lampen en armaturen vloeit voort uit Europese regelgeving en rust direct op de producenten en importeurs. Die hebben hun krachten gebundeld in LightRec en zich de afgelopen jaren vooral gericht op het op touw zetten van een inzamelsysteem voor zowel consumenten als professionals.

Van Hoorn: “Ik durf inmiddels wel te stellen dat elke consument gebruik kan maken van een inzamelpunt in zijn of haar directe omgeving. Is het niet de milieustraat van de gemeente, dan is het wel een vestiging van een DHZ-keten als Gamma of Karwei, of een supermarkt als Jumbo of Spar. En dan zijn er natuurlijk nog de verlichtingszaken en de elektronicaretailers zoals Media Markt. Al met al een zeer laagdrempelig en fijnmazig netwerk, dat we sinds kort ook nog eens via een speciale Wecycle-app toegankelijk hebben gemaakt. Door middel van campagnes werken we aan meer bewustwording – iets dat nodig blijft, want het blijft natuurlijk heel gemakkelijk om een kapotte spaarlamp gewoon in de kliko te gooien. Het draait om het aanleren van nieuwe gewoontes.”

Naast consumenten richt LightRec zich sinds enige jaren nadrukkelijk op de B2B-sector. Het gaat daarbij om lichtprofessionals, gebouwbeheerders, installateurs, groothandels en ook sloopbedrijven. Van Hoorn: “We verwachten dat de echte groei in de inzamelhoeveelheden uit deze hoek gaat komen. Bij sloop of renovatie van bijvoorbeeld kantoorpanden verdwijnen lampen nog te gemakkelijk in het bouwpuin. Armaturen worden niet zelden verhandeld als oud ijzer, ook als het zeer hoogwaardige armaturen zijn die met behoud van materiaalkwaliteit te recyclen zijn. Ook hier is gemak en laagdrempeligheid de sleutel. Kleine installateurs kunnen met kleine hoeveelheden inmiddels terecht bij de milieustraten, maar ook bij diverse groothandels zoals Technische Unie en Rexel. Voor grote hoeveelheden stelt onze uitvoeringsorganisatie Wecycle speciale containers op de bouwplaats beschikbaar. Naar de sloopsector doen we op dit moment nader onderzoek in samenwerking met branchevereniging VERAS. Hoe dan ook: we zijn in veel opzichten sterk afhankelijk van de opdrachtgevers. Zij moeten eigenlijk aansturen op een verantwoorde inzameling van oude lampen en armaturen in hun aanbestedingscontracten. Dan krijg je een level playing field waaraan iedereen moet voldoen.”

Positieve ontwikkeling

Nederland werkt hard aan het verhogen van de e-waste-inzameling, waaronder ook verlichting valt. ‘Brussel’ heeft in dat kader een harde inzamelnorm neergelegd van 65% van de hoeveelheid ‘put on market’ (POM) uiterlijk in 2019. Volgens Van Hoorn zal dat in ons land voor lampen geen probleem zijn: er is inmiddels een nagenoeg waterdicht registratiesysteem van de hoeveelheden lampen en armaturen die op de markt worden gebracht, en er wordt hard gewerkt aan het beter registreren van de stromen die afkomstig zijn uit de professionele sector. Ook ontwikkelingen als BIM (Building Information Modelling) in de nieuwbouw dragen bij aan meer transparantie, aldus Van Hoorn.

Intussen kijkt LightRec óók vooruit: de doorbraak van de ledlamp en met name de ledinaire zal op termijn een verandering van de ‘inkomende’ stroom betekenen. “Ik denk dat we op termijn, zeg tussen 2019 en 2025, een sterke afname van het aantal spaarlampen, gasontladingslampen en tl-buizen zullen gaan zien. Die worden weliswaar nu nog steeds veel verkocht, maar de trend naar led is niet meer te stoppen. Waarschijnlijk zullen we dan ook een ‘dip’ zien in de inzamelresultaten, want led’s gaan gewoon veel langer mee en zullen denk ik pas na 2020 op grotere schaal het inzamelsysteem invloeien. Hoe dan ook, het is een positieve ontwikkeling want de milieubelasting van led’s is duidelijk lager dan die van een spaarlamp of tl-buis en ze zijn wellicht ook eenvoudiger te recyclen. We monitoren dit soort zaken nauwgezet om stráks goed te kunnen inspelen op de marktontwikkelingen nu.”

Over LightRec

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels meer dan 400 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeenten om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld en ingeleverd. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en armaturen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie: wecycle.nl.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van energiezuinige verlichting en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.