Zoetermeer,
14
juni
2016
|
14:45
Europe/Amsterdam

LightRec verwacht stijging in afgedankte verlichting

Inzameling verlichting 2015 constant

Afgelopen jaar hebben consumenten en professionele gebruikers gezamenlijk 3600 ton aan lampen en verlichtingsarmaturen ingeleverd voor recycling. Daarmee blijft de inzameling constant. De verkoop van het aantal lampen en armaturen steeg het afgelopen jaar voor het eerst sinds de crisis weer. Gezien de exponentiële stijging van met name het aantal verkochte ledlampen verwacht het bestuur van LightRec dat het aantal afgedankte tl-buizen en spaarlampen de komende jaren weer zal stijgen.

In totaal zamelde LightRec via haar uitvoeringsorganisatie Wecycle 1700 ton lampen in. Daarvan is de overgrote meerderheid afkomstig uit de professionele sector: zo’n 1300 ton aan tl-buizen en nog eens 300 ton aan overige energiezuinige lampen voor zakelijk gebruik. Naast lampen zamelde Wecycle 1900 ton armaturen in, iets minder dan vorig jaar. Ook daarvan is het grootste deel – 1100 ton – afkomstig uit de professionele sector. De lichte daling is volgens LightRec mede het gevolg van het omvallen van één van de grootste spelers in de installatiesector medio 2015.

Vorig jaar kreeg de stichting voor elkaar dat de inzamelmiddelen voor verlichting zijn opgenomen in het standaard bouwbestek van STABU. Dit moet ervoor zorgen dat er meer lampen en armaturen worden ingeleverd bij sloop- en renovatieprojecten. De eerste effecten daarvan zijn al merkbaar, aldus LightRec-directeur Gied van Hoorn: “We verwachten dat dit effect zeker nog zal toenemen. We zullen de komende tijd blijven inzetten op het verhogen van de inzamelresultaten in het professionele circuit, omdat daar nu eenmaal de meeste lampen en armaturen vandaan komen. Ook merken we een positief effect in de inzameling door Wecycle-acties zoals de Gouden Bakkie-campagne.”

Groei aantal inzamelpunten

De afgelopen jaren nam het aantal inzamelpunten, in zowel de professionele sector als in de detailhandel een enorme vlucht. In bijna alle technische groothandels (zoals Technische Unie, Rexel en Solar) maar ook in veel bouwmarkten, tuincentra en supermarkten staan tegenwoordig Wecycle-inzamelbakken. Daarnaast fungeren, mede gedreven door de Bakkie-campagne, steeds meer installatiebedrijven als inzamelpunt voor verlichting. Het aantal plekken in de detailhandel waar consumenten hun oude lampen gratis kunnen inleveren voor recycling, groeide de afgelopen jaren flink. Wecycle voegde kort geleden nog SPAR en Action toe aan de lijst met deelnemende winkels. Recent onderzoek van de Consumentenbond in opdracht van LightRec liet zien dat winkels ook steeds meer spaarlampen van consumenten aannemen en op de juiste manier afgeven voor recycling.

Van Hoorn: “Met trots kan ik zeggen dat we afgelopen jaar weer grote stappen gemaakt hebben naar ons doel om 100%-dekking in de retail te bereiken. Consumenten kunnen hun oude verlichting dus bijna overal inleveren en ook professionals kunnen hun oude verlichting makkelijk kwijt. De infrastructuur ligt er, consumenten en professionals zijn nu zelf aan zet om meer lampen en armaturen in te leveren. Gedragsverandering gaat vaak langzaam, maar ik verwacht dat de combinatie van goede voorlichting en ruime en laagdrempelige afdankmogelijkheden de komende jaren zijn vruchten af gaat werpen.”

Over Stichting LightRec

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels meer dan 500 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeenten om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld en ingeleverd. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en armaturen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie: wecycle.nl.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van energiezuinige verlichting en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.

Over Wecycle
Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van 1.500 producenten en importeurs.