Zoetermeer,
12
december
2013
|
09:14
Europe/Amsterdam

LightRec roept installateurs op armaturen in te leveren voor recycling

Uit recent onderzoek van onderzoeksbureau Möbius, in opdracht van stichting LightRec, blijkt dat installateurs nog veel minder armaturen inleveren voor recycling dan je zou verwachten. LightRec heeft opnieuw laten uitzoeken uit welke sectoren de meeste lampen en armaturen vrijkomen. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste oude lampen worden afgedankt in het professionele circuit. Van de spaarlampen is het aandeel uit deze sector 71%. Bij tl-buizen komt zelfs 97% uit het professionele circuit. Wat veel installateurs echter nog niet weten is dat naast lampen ook alle armaturen moeten worden ingeleverd bij Wecycle voor recycling. Wecycle organiseert in opdracht van LightRec de inzameling en recycling van armaturen en energiezuinige lampen.

LightRec ziet op dit moment slechts een klein deel (circa 15%) van alle professionele armaturen die op de markt zijn gekomen terug in het inzamelsysteem. Voornaamste reden hiervoor is dat installateurs hun oude armaturen verkopen aan de oudijzerhandelaar of meegeven met het sloopafval, zo blijkt uit het onderzoek. Daardoor is niet zeker dat de armaturen de juiste (gecertificeerde) verwerking ondergaan. En dat is volgens LightRec wel nodig, omdat oude armaturen voor een deel nog PCB-houdende condensatoren bevatten. 

Jeroen Bartels, manager LightRec
Oude armaturen kunnen schadelijk zijn voor het milieu als ze niet op de juiste manier worden verwerkt. We roepen installateurs dan ook op om hun oude armaturen, net als energiezuinige lampen, in te leveren voor recycling
Jeroen Bartels, manager LightRec

“Oude armaturen kunnen schadelijk zijn voor het milieu als ze niet op de juiste manier worden verwerkt. Met name dienen de condensatoren te worden verwijderd. We roepen installateurs dan ook op om hun oude armaturen, net als energiezuinige lampen, in te leveren voor recycling,” vertelt Jeroen Bartels, manager van LightRec. “Daarnaast is het belangrijk dat ook gebouweigenaren de inzameling van lampen én armaturen opnemen in het bouwbestek bij verbouw of renovatie. En dat hierop wordt toegezien. We bekijken op dit moment of we een standaardregel kunnen opstellen voor deze contracten, zodat deze makkelijk overgenomen kan worden.”

Inleveren lampen en armaturen
Installateurs kunnen hun oude lampen én armaturen kwijt bij de gemeentelijke milieustraat of bij de technische groothandel die bij Wecycle is aangesloten. Daarnaast neemt de Technische Unie energiezuinige verlichting mee in de retourlogistiek. Bij grote hoeveelheden kunnen installateurs contact opnemen met Wecycle. Die levert dan containers en palletboxen ter plaatse en haalt deze ook gratis weer op.

Wecycle en LightRec bekijken naar aanleiding van de onderzoeksresultaten hoe ze de inzameling van lampen en armaturen in het professionele circuit kunnen verbeteren. Energiezuinige verlichting kan tot meer dan 90% worden gerecycled. 

Over LightRec

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels meer dan 400 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeentes om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld en ingeleverd. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle in Nederland kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en professionele armaturen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie: wecycle.nl.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van spaarlampen en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.

Laatste nieuws

Deel dit bericht