Zoetermeer,
14
juni
2012
|
08:38
Europe/Amsterdam

LightRec in actie vanwege massale leegstand kantoorpanden

Stichting om tafel met vastgoedbranche voor plan van aanpak

Jeroen Bartels, manager LightRec
“Het doel van LightRec is om actief in gesprek te gaan met vastgoedpartijen. Wij willen samen met hen achterhalen wat we moeten doen om zoveel mogelijk lampen en armaturen in te zamelen voor recycling. Het herwinnen van schaarse grondstoffen is een gedeelde verantwoordelijkheid. LightRec kan niet alleen het achterliggende proces inrichten. Daar hebben wij de inzichten en ervaringen van alle betrokken partijen voor nodig”
Jeroen Bartels, manager LightRec

Bij sloop- en renovatiewerkzaamheden komt naar schatting jaarlijks 5.000 ton oude verlichting vrij. Deze oude lampen en armaturen moeten idealiter allemaal apart worden ingeleverd voor recycling, om zo schaarse grondstoffen terug te kunnen winnen. Momenteel vindt echter maar 40% zijn weg naar het Wecycle-inzamelsysteem, zo blijkt uit het jaarboek dat Stichting LightRec vandaag heeft gepubliceerd. Nu in Nederland zoveel kantoren leegstaan - volgens de laatste berichten zeker 14% van het totale kantooroppervlak - wil LightRec samen met betrokken partijen uit de vastgoedbranche nadenken over een toekomstscenario.

Uit onderzoek door Möbius blijkt dat 80% van alle vrijgekomen verlichting vanuit het professionele circuit zal komen. Naar schatting vindt minder dan de helft hiervan zijn weg naar het inzamelsysteem van Wecycle. Om de inzamelpercentages vanuit de bouwsector verder te verhogen, wil LightRec grip krijgen op de obstakels van vastgoedprofessionals bij de verwijdering van lampen en armaturen. De stichting inventariseerde voor het jaarboek alvast wat de oorzaken zijn voor de stagnatie van duurzame afvalscheiding bij bouw, sloop en renovatie. Het voornaamste obstakel blijkt het grote aantal partijen dat - met elk zijn eigen belangen - betrokken is bij deze werkzaamheden. Duurzame afvalscheiding krijgt hierdoor in veel gevallen weinig prioriteit.

Goed opdrachtgeverschap
Juist omdat er bij sloop en renovatie zoveel partijen betrokken zijn, moet er nagedacht worden over wie er verantwoordelijk is voor de verantwoorde inzameling van verlichtingsbronnen, aldus Jeroen Bartels, manager van Stichting LightRec. “Ons doel is om actief in gesprek te gaan met vastgoedpartijen. Wij willen samen met hen achterhalen wat we moeten doen om zoveel mogelijk lampen en armaturen in te zamelen voor recycling. Het herwinnen van schaarse grondstoffen is een gedeelde verantwoordelijkheid. LightRec kan niet alleen het achterliggende proces inrichten. Daar hebben wij de inzichten en ervaringen van alle betrokken partijen voor nodig”, aldus Bartels.

Volgens de Nederlandse Lichtassociatie (NLA) is goed opdrachtgeverschap het sleutelwoord om te garanderen dat oude lampen en armaturen gescheiden worden afgevoerd, zo staat in het jaarboek. De NLA meent dat projectontwikkelaars hun verantwoordelijkheid moeten nemen en duidelijke afspraken moeten maken die gelden voor zowel hun contractanten als diens onderleveranciers. Ook NVGM, een van de grootste vastgoedbeheerders van Nederland, hamert erop dat afvalscheiding als criterium opgenomen moet worden bij aanbestedingstrajecten en in bouwbestekken.

Inzamelresultaten
Uit eerdere berichtgeving van LightRec bleek al dat in Nederland afgelopen jaar in totaal 3.440 ton aan lampen en verlichtingsarmaturen is ingezameld. Daarvan bestaat 1.173 ton aan tl-buizen en 1.687 ton aan armaturen, een stijging van respectievelijk 5% en 48%. De toename van ingezamelde armaturen in 2011 is vooral te danken aan een verhoogd aantal exemplaren dat terugkomt via klein bruin- en witgoed. In totaal wist LightRec, mede dankzij de inspanningen van haar uitvoeringsinstantie Wecycle, een stijging van 22% te realiseren.
 

Over LightRec

Over Stichting LightRec
Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor bijna 95% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld. Dankzij een landelijke dekkend systeem in Nederland kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en professionele armaturen eenvoudig en goedkoop worden ingezameld en gerecycled.

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels bijna 390 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeentes om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van spaarlampen en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer door de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.

Over Wecycle
Wecycle organiseert de inzameling en recycling van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste). Wecycle wil zoveel mogelijk e-waste inzamelen en werkt hiervoor samen met gemeenten, kringloopbedrijven, de detailhandel, het onderwijs en consumenten. Wecycle zorgt in opdracht van producenten en importeurs voor verantwoorde inzameling, garandeert recycling met een hoog milieurendement en rapporteert hierover aan de overheid. Meer informatie: www.wecycle.nl

Deel dit bericht

Laatste nieuws