Zoetermeer,
20
april
2012
|
09:00
Europe/Amsterdam

Groeiend aantal retailers neemt afgedankte lamp in

Bevestiging onderzoek VROM-inspectie: supermarkten blijven achter

Uit onderzoek van Stichting LightRec blijkt dat inmiddels 63 procent van de retailers die energiezuinige verlichting verkopen, zelf ook oude lampen innemen. Deze uitkomsten bevestigen het beeld dat de VROM-inspectie eerder dit jaar schetste. De nieuwste onderzoeksresultaten laten wel een duidelijke verbetering zien ten opzichte van vorig jaar: toen nam slechts de helft van de winkeliers oude lampen in van consumenten.

Stichting LightRec onderzocht dit jaar voor de tweede keer de bereidheid van winkels en supermarkten om oude lampen in te nemen. Het onderzoek werd uitgevoerd door zogenaamde mystery shoppers. Winkels die lampen in het assortiment hebben, zijn namelijk wettelijk verplicht oude lampen aan te nemen bij aanschaf van een nieuwe. LightRec is verheugd over de geboekte vooruitgang. Van de vorig jaar onderzochte winkels nam nu bijna driekwart wél lampen in. De resultaten van vorig jaar lieten nog een veel minder rooskleurig beeld zien.

Supermarkten kunnen beter presteren
Net als vorig jaar zijn vooral de personeelsleden van gespecialiseerde lampenwinkels zeer goed geïnformeerd over de wettelijke verplichting om oude lampen in te nemen. Maar dit jaar scoren ook bouwmarkten en woningwinkels goed. Supermarkten blijven duidelijk achter op de prestaties van de andere sectoren. Deze branche scoort slechts 20 procent of minder als het gaat om de inname van afgedankte lampen.

Uit het onderzoek kwam verder naar voren dat de kennis van de winkelmedewerkers nog vaak tekortschiet. Niet meer dan 35 procent weet dat ingeleverde lampen voor recycling bestemd zijn en wat er met deze lampen gebeurt. Veel lampen verdwijnen daardoor alsnog in de glas- of afvalbak. Ook als het gaat om advies over een vervangende spaarlamp, ontbreekt het vaak aan kennis. Het personeel adviseert bij de aanschaf van een nieuwe spaarlamp in 41 procent van de gevallen een te laag wattage. Zo’n 20 procent biedt zelfs een heel ander type lamp aan dan waar de mystery shopper om vraagt.

Inzameling van oude lampen moet hoger op de agenda
LightRec geeft aan dat zij de voortgang bij de Nederlandse detailhandel op dit vlak blijft onderzoeken.
“We zien een behoorlijke vooruitgang,” aldus Jeroen Bartels, manager van LightRec. “Maar duidelijk is ook dat de praktijk op de winkelvloer nog veel beter kan. Vooral bij de supermarkten valt nog een flinke slag te maken. Kennelijk kunnen we niet vaak genoeg benadrukken dat het beter kan én moet. De detailhandel is misschien wel de belangrijkste schakel om de inzameling van lampen onder consumenten nog verder te verbeteren. Wat wij willen is dat de consument bij elke winkel die lampen verkoopt, oude lampen kan inleveren ook als hij geen nieuwe lamp koopt. Wij ontzorgen de winkelbedrijven die hieraan meewerken volledig.”

Betere inzameling is van belang aangezien spaarlampen, ledlampen en tl-buizen voor meer dan 90% procent kunnen worden gerecycled. Dat is niet alleen beter voor het milieu: recycling heeft uit oogpunt van grondstoffenschaarste ook een toenemend economisch belang. LightRec heeft winkeliers dan ook opgeroepen om de inzameling van lampen in de winkel én de voorlichting van het personeel hierover hoger op de agenda te zetten.

Over het onderzoek
Voor het onderzoek bezochten mystery shoppers in totaal 521 winkels van 25 verschillende ketens, ruim twee keer zoveel als vorig jaar. Het ging om daarbij om speciaalzaken in verlichting, supermarkten, elektronicawinkels, bouwmarkten, woonwarenhuizen, drogisterijen en tuincentra. De resultaten zijn inmiddels met de onderzochte partijen besproken.

Voor meer informatie: www.lightrec.nl
 

"We zien een behoorlijke vooruitgang. Maar duidelijk is ook dat de praktijk op de winkelvloer nog veel beter kan: vooral bij supermarkten valt nog een slag te maken"
Jeroen Bartels, manager LightRec
Over LightRec

Over Stichting LightRec
LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels meer dan 380 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan hun wettelijke verantwoordelijkheid: het laten inzamelen en recyclen van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeentes om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en professionele armaturen efficiënt worden ingezameld en gerecycled.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over het belang van gescheiden inzameling van energiezuinige verlichting. Dit doet zij onder meer door de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.

Deel dit bericht

Laatste nieuws