Zoetermeer,
29
april
2015
|
14:24
Europe/Amsterdam

Gemeenten zamelen meer e-waste in

Gemeenten die samenwerken met Wecycle geven gemiddeld 4,6 kilo per inwoner aan afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) af. De helft van deze gemeenten zamelde meer in dan vorig jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse benchmark van Wecycle.

Wecycle werkt samen met bijna alle gemeenten in Nederland. 51 procent heeft in 2014 meer e-waste ingezameld dan het jaar ervoor. Bij 13 procent is de hoeveelheid gelijk gebleven. Zeeland is voor het vijfde jaar op rij de provincie die gemiddeld het meest heeft ingezameld per inwoner: 7,2 kilo. Doel van de benchmark is om gemeenten te stimuleren meer e-waste in te zamelen. De volledige benchmark staat op wecycle.nl/benchmark.

De aangesloten gemeenten verzekeren zich via Wecycle van optimale recycling van alle e-waste dat inwoners inleveren bij de milieustraten. Wecycle laat grondstoffen maximaal hergebruiken en schadelijke stoffen veilig verwijderen. Ook wordt illegale export voorkomen en CO2-uitstoot vermeden.

In totaal zamelde Wecycle 111 miljoen kilo in. Daarvan is 69 miljoen kilo afkomstig van de gemeenten, 42 miljoen kilo van winkels.

Top 10 gemeenten

Top 10 gemeenten* in de afgifte van e-waste (kilo’s per inwoner)

* Op de Waddeneilanden wordt al het e-waste via de milieustraat afgevoerd, dus ook van bedrijven, hotels en recreatieparken. Deze gemeenten zamelen tussen de 8,8 en 21,6 kilo per inwoner in. De resultaten van deze gemeenten zijn hier weggelaten om een vertekend beeld te voorkomen.

Legenda

Rood:  0 - 1,9 kilo gemiddeld per inwoner (7 gemeenten)
Oranje:  2 - 3,9 kilo gemiddeld per inwoner (100 gemeenten)
Geel:  4 – 5,9 kilo gemiddeld per inwoner (173 gemeenten)
Lichtgroen:  6 – 7,9 kilo gemiddeld per inwoner (65 gemeenten)
Groen:  8 – 9,9 kilo gemiddeld per inwoner (7 gemeenten)
Donkergroen:  10 en meer kilo gemiddeld per inwoner (4 gemeenten)
Grijs: onbekend (geen Wecycle-gemeente)

Wecycle Recycle Certificaat

Elke Wecycle-gemeente ontvangt een certificaat waarop de ingezamelde hoeveelheid e-waste, de recyclingpercentages en de vermeden CO2-uitstoot van de eigen gemeente staan vermeld.

Over Stichting LightRec

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels meer dan 430 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeenten om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld en ingeleverd. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en armaturen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie: wecycle.nl.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van energiezuinige verlichting en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.

 

Over Wecycle

Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van 1.500 producenten en importeurs.