Zoetermeer,
18
mei
2016
|
08:00
Europe/Amsterdam

Dekkend aanbod gecertificeerde verwerkers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinds 1 juli 2015 mogen uitsluitend bedrijven met een WEEELABEX-certificaat e-waste verwerken. Voor alle verschillende soorten e-waste zijn inmiddels voldoende gecertificeerde verwerkers beschikbaar.

De lat voor het verantwoord verwerken van afgedankte elektrische apparaten ligt hoog. WEEELABEX stelt strenge eisen aan het verwerkingsproces, het recyclingresultaat en de registratie. Het vergt een maanden durend traject om aan de hand van een erkende auditor alle stappen van het proces door te lopen, waar nodig aan te passen en uiteindelijk het WEEELABEX-certificaat te behalen. Tot en met het eerste kwartaal van 2016 hebben in Nederland 25 verwerkers de goedkeurende verklaring van de lead auditor gekregen. Nog eens circa vijftien Nederlandse verwerkers hebben aanvragen voor het WEEELABEX-certificaat lopen. Daarnaast hebben 12 verwerkers in België en Duitsland het WEEELABEX-certificaat behaald. Elke e-wastestroom stelt zijn eigen eisen, zodat bedrijven die verschillende stromen verwerken even zoveel certificaten moeten behalen. De 25 Nederlandse bedrijven hebben samen 44 gecertificeerde verwerkingsstromen. Zo heeft HKS Metals zes verschillende certificaten en Coolrec zelfs zeven.

Stap voor stap

Verwerken begint bij de allereerste demontage. Voor het afknippen van stekker en snoer van een apparaat is al een certificaat vereist. Om die reden zijn ook enkele sociale werkplaatsen die zich bezighouden met relatief eenvoudige handmatige demontage gecertificeerd. Zwaardere eisen gelden voor het depollutieproces, waarbij milieu belastende stoffen en onderdelen worden verwijderd, en voor mechanische verwerkingsprocessen. De gecertificeerde ondernemingen leveren het eindproduct van hun installaties aan de eindverwerkers in de keten, zoals smelters en energiebedrijven.

Naarmate het recyclingproces complexer is, worden vaak grotere investeringen in installaties vereist. Dat stelt eisen aan de schaalgrootte van de verwerker en daarmee aan de regio waaruit hij e-waste betrekt. Zo zijn er maar twee gecertificeerde recyclers van in Nederland ingezamelde tl-buizen, spaarlampen en led-lampen, die alle twee over de grens zijn gevestigd: Indaver Relight in het Belgische Doel en Alba Service in Rheine, Duitsland. Drie bedrijven mogen koel- en vriesapparatuur verwerken en er zijn acht gecertificeerde verwerkers voor beeldbuizen en zes voor platte beeldschermen. Ook enkele van deze bedrijven zitten in onze buurlanden.

Concurrerend aanbod

Al met al is er voldoende aanbod van gecertificeerde recyclingbedrijven om de markt te voorzien van een behoorlijke mate van concurrentie. Daarmee loopt Nederland voorop in Europa. In de meeste lidstaten geldt een certificaat nog niet als wettelijke verplichting. Omringende landen wachten op CENELEC, het Europese normeringsinstituut, dat de door het WEEE Forum en de recyclingindustrie geformuleerde normering toetst om, na een uitgebreid inspraakproces, tot een officiële Europese versie te komen. Er is in veel lidstaten dan ook nog geen concurrerend aanbod van gecertificeerde verwerkers voor alle e-wastestromen beschikbaar.

Lees meer over dit onderwerp: Handhaving belangrijke voorwaarde voor slagen WEEELABEX

 
Retour, over inzameling en recycling van e-waste

Retour is een uitgave van de producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting, verenigd in de NVMP. Hiermee houdt de NVMP u twee keer per jaar op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van e-waste in Nederland en Europa. De standpunten van de producenten en importeurs over diverse onderwerpen vindt u op nvmp.nl. Hier staat ook nadere informatie over de productstichtingen die met elkaar de Vereniging NVMP vormen: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed.