"Al enkele jaren informeren we bedrijven over de wettelijke verplichting die zij hebben, te weten zorgdragen voor de inzameling en recycling van afgedankte verlichtingsproducten die op de Nederlandse markt zijn gebracht. Toch is er nog steeds sprake van onwetendheid en zijn veel bedrijven zich van deze verplichting simpelweg niet bewust. Door hen een voor een te benaderen en hier expliciet op te wijzen, hebben we een flink aantal nieuwe deelnemers mogen verwelkomen”
Gied van Hoorn, LightRec-directeur
Zoetermeer,
31
maart
2016
|
09:49
Europe/Amsterdam

Deelnemersaantal LightRec stijgt naar 500

Het aantal deelnemers van Stichting LightRec is dit jaar gestegen naar 500. De toename (+14,5%) is vooral het gevolg van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) die sinds 2014 van kracht is. Maar ook de actieve benadering van zogeheten ‘freeriders’ door Wecycle heeft zijn vruchten afgeworpen.

Op basis van de huidige AVV zijn alle Nederlandse producenten en importeurs van verlichting verplicht zich aan te sluiten bij LightRec en bij te dragen aan de kosten die inzameling en recycling met zich meebrengen. Op basis van deze bijdragen financiert LightRec het inzamelen en verwerken van lampen en armaturen en waarborgt de stichting de kwaliteit van het inzamelsysteem. Op deze wijze geeft LightRec invulling aan de wettelijke verplichting die rust op de producenten en importeurs, die op hun beurt volledig ‘ontzorgd’ worden.

De AVV helpt LightRec de Europese doelstelling in 2019 te halen, te weten het inzamelen en recyclen van 65% van alle vrijgekomen verlichting op basis van op de markt gebrachte producten. Hoewel dit percentage geldt voor elektronisch afval (WEEE) in het algemeen, heeft LightRec dit percentage ook ten doel gesteld voor verlichting. Hoe meer bedrijven zich aan LightRec verbinden, hoe gemakkelijker het wordt om deze ambitieuze doelstelling te halen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actieve zoektocht freeriders

Afgelopen periode heeft Wecycle bedrijven actief benaderd die nog niet aangesloten waren bij LightRec, de zogenaamde ‘freeriders’. LightRec-directeur Gied van Hoorn: “Al enkele jaren informeren we bedrijven over de wettelijke verplichting die zij hebben, te weten zorgdragen voor de inzameling en recycling van afgedankte verlichtingsproducten die op de Nederlandse markt zijn gebracht. Toch is er nog steeds sprake van onwetendheid en zijn veel bedrijven zich van deze verplichting simpelweg niet bewust. Door hen een voor een te benaderen en hier expliciet op te wijzen, hebben we een flink aantal nieuwe deelnemers mogen verwelkomen”.

Registreren

Uiteraard blijven LightRec en Wecycle bedrijven benaderen die zich nog niet aangesloten hebben. Producenten en importeurs die nog niet deelnemen aan het systeem kunnen zich registeren via Wecycle. Zij kunnen contact opnemen via 079 – 7600 630 of via deelnemers@wecycle.nl 

Over Stichting LightRec

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels ruim 499 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeenten om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld en ingeleverd. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en armaturen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie: wecycle.nl.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van energiezuinige verlichting en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.

 

Over Wecycle

Wecycle is de stichting die sinds 1999 de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste) organiseert. Wecycle garandeert optimale recycling van alle e-waste. De stichting onderhoudt een landelijk dekkend inzamelnetwerk door samen te werken met gemeenten, winkels, kringloopbedrijven, installateurs en kinderboerderijen. Wecycle werkt in opdracht van 1.500 producenten en importeurs.