Zoetermeer,
13
november
2014
|
15:38
Europe/Amsterdam

Certificaat ondersteunt innovatie SIMS

WEEELABEX-normen ondersteunen investering in recyclingkwaliteit

VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra, op werkbezoek bij Sims Recycling Solutions in Eindhoven, reikte het bedrijf op 6 oktober het WEEELABEX-certificaat uit. De auditors hebben vastgesteld dat Sims een breed scala aan afgedankte elektrische apparatuur volgens de hoogste kwaliteitsnormen verwerkt. “Die erkenning en de bereidheid van onze klanten om een reële prijs voor recycling te betalen, maken investeringen in nieuwe hoogwaardige recyclingtechnieken aanvaardbaar”, zegt directeur René Kik van Sims.

“Schaalgrootte is belangrijk in recycling. Om de grote, dure installaties te voeden heb je grote stromen van de verschillende soorten elektronisch afval nodig”, constateert Kik. Na demontage en scheiding worden de verschillende elektrische apparaten of gedemonteerde onderdelen mechanisch verkleind en gescheiden. Aan het einde van het proces resteren grote bergen metaal-, glas- of kunststofsnippers, per jaar ruim 60.000 ton in Eindhoven, die als grondstof naar de eindgebruikers gaan. Bezoekend Kamerlid Remco Dijkstra gaat hier meteen op in. Im- en export van e-waste zijn aan strenge beperkingen onderworpen, hetgeen goed is en bijdraagt aan controle. De export van de geproduceerde grondstoffen door e-wasterecyclers staat echter op gespannen voet met de nationale uitleg van de vigerende regelgeving. “Daar zit inderdaad wel wat spanning”, bevestigt Kik. Zo wordt het een probleem als de metaalsnippers die naar een buitenlandse smelter gaan niet als grondstof worden erkend, maar als afval dat een exportvergunning (notificatie) nodig heeft. Naast de administratieve lasten die dit voor recyclers met zich meebrengt, worden ze ook nog eens enorm beperkt in hun commerciële mogelijkheden, hetgeen niet bijdraagt aan hun concurrentiepositie en het nagestreefde gelijke speelveld met andere landen waar deze beperkingen niet gelden. De concentratie van volumes e-waste op één plek is nodig om de benodigde hoogwaardige en dure recyclinginstallaties rendabel te laten draaien. Of nog een stadium eerder: om innovatieve processen te kunnen ontwikkelen. Sims heeft daartoe de mogelijkheden, als onderdeel van een wereldwijd opererend recyclingbedrijf met een jaaromzet van 6,9 miljard euro en alleen al in Europa 17 eigen vestigingen. Bij Sims in Eindhoven is bijvoorbeeld in samenwerking met TNO een uniek proces ontwikkeld voor de verwerking van gebruikte tonercartridges. Door deze in een ATEX-gecertificeerde installatie te verwerken, wordt het explosie- en brandgevaar van het koolstofhoudende fijnstof dat in deze producten achterblijft, volledig beheerst. Jaarlijks worden op deze manier twee miljoen cartridges milieuverantwoord en veilig verwerkt. Een tweede voorbeeld is een nieuwe lijn voor platte beeldschermen, die René Kik trots aan Dijkstra toont. Bij het verwerken van LCD-schermen komt kwik vrij uit de minuscule tl-buisjes die het scherm aanlichten, en die bijna niet zonder breuk gedemonteerd kunnen worden. Daarom moet de installatie alle vrijkomende kwikdamp afzuigen in twee stadia: eerst als het scherm door de shredder gaat en vervolgens, nadat een deel van de kwikdamp op de versnipperde deeltjes is neergeslagen, in een draaitrommeloven waarin die deeltjes op hoge temperatuur worden rondgeslingerd. In de hele installatie wordt een onderdruk in stand gehouden zodat de kwikdamp naar één kant op kan, naar de afzuiginstallatie. Zo wordt nagenoeg 100 procent van het toxische kwik uit de ‘flat screens’ verwijderd. “Door de crisis zijn er de afgelopen jaren minder apparaten vervangen en afgedankt. Hierdoor is er nadrukkelijk minder aanbod van e-waste”, constateert René Kik. “Slimmere productietechnieken vragen minder (edel)metalen, waardoor de intrinsieke materiaalwaarde van producten zienderogen achteruit gaat. Daarnaast worden producten steeds kleiner en dus lichter qua gewicht. Tegelijkertijd zijn de laatste tien jaar veel nieuwe e-wasterecyclers toegetreden tot de markt met het idee dat overal goud in zat. Gelet op de ontwikkelingen van de laatste jaren zijn bij deze nieuwkomers de dollartekens inmiddels wel verdwenen en neemt men het vervolgens niet meer zo nauw met de recyclingkwaliteit, in een poging de kosten zo laag mogelijk te houden en te overleven.”

Sims heeft vorig jaar haar organisatie aangepast om te anticiperen op de snel verslechterende marktomstandigheden. “Een groot aantal concurrenten heeft dat niet gedaan met als resultaat dat inmiddels zes e-wasterecyclers failliet zijn, eenzelfde aantal vestigingen van andere gesloten zijn en een fors aantal te kampen heeft met betalingsproblemen of te koop staan”, meldt Kik. Desondanks heeft Sims recent nog geïnvesteerd in de ontwikkeling en de bouw van de LCD-lijn, die 2,5 miljoen euro heeft gekost. “Zo’n bedrag investeer je natuurlijk alleen als je zeker weet dat je de lijn kunt bezetten en dat je daar geld mee kunt verdienen”, zegt Kik. “Sims is ervan overtuigd dat uiteindelijk de beste kwaliteit van recycling zal overleven, ook al is dat in de huidige markt niet eenvoudig.”

“De WEEELABEX-certificering zal daar zeker bij helpen”, hoopt hij. “Verplichte kwaliteitsnormering schept in Nederland een gelijk speelveld waarop alle spelers aan dezelfde minimumvoorwaarden moeten voldoen. Effectieve handhaving is daarbij een belangrijke voorwaarde. Daarmee worden excessen voorkomen en komt de kwaliteit van de recycling per saldo op een hoger plan. Sims Eindhoven is er klaar voor.” Het bedrijf heeft het certificaat ontvangen voor zijn belangrijkste lijnen, voor platte beeldschermen en voor kleine elektrische apparaten en ICT-producten. Terwijl het speelveld in Nederland wordt geëgaliseerd, blijft er nog een uitdaging liggen in Europa. De verplichte WEEELABEX-certificering geldt niet in alle lidstaten en uit zijn vele contacten en reizen door Europa weet René Kik dat ook in de landen waar WEEEELABEX wel geldt de interpretatie van deze norm nogal eens verschillend is. De zorg voor een gelijk speelveld in Europa en het opzetten van effectieve handhaving geeft hij Remco Dijkstra graag mee als punten van aandacht voor het komend Algemeen Overleg Grondstoffen en Afval in de Tweede Kamer.

 

Retour

Retour is een uitgave van de producenten en importeurs van elektrische apparaten en energiezuinige verlichting, verenigd in de NVMP. Hiermee houdt de NVMP u twee keer per jaar op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen op het gebied van e-waste in Nederland en Europa. De standpunten van de producenten en importeurs over diverse onderwerpen vindt u op nvmp.nl. Hier staat ook nadere informatie over de productstichtingen die met elkaar de Vereniging NVMP vormen: Stichting Bruingoed, Stichting ICT Milieu, Stichting LightRec Nederland, Stichting Metalektro Recycling, Stichting Verwerking Centrale Ventilatoren, Stichting Verwijdering Elektrische Gereedschappen en Stichting Witgoed.