Zoetermeer,
12
februari
2014
|
16:40
Europe/Amsterdam

Algemeen Verbindend Verklaring van kracht voor producenten en importeurs van verlichting

Vanaf januari 2014 is een Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van kracht voor alle Nederlandse producenten en importeurs  van energiezuinige verlichting. Deze AVV zorgt ervoor dat zij allemaal bijdragen aan de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting. Voornaamste doel van de AVV is het veilig stellen dat ook in de toekomst zoveel mogelijk lampen en armaturen worden gerecycled. Daarmee wordt het milieu ontzien en kunnen grondstoffen opnieuw worden toegepast.

Stichting LightRec heeft de Algemeen Verbindend Verklaring aangevraagd omdat zij wordt geconfronteerd met twee uitdagingen. Ten eerste wil LightRec graag aansluiten bij de Europese regelgeving die per 14 februari 2014 ingaat en waarbij Nederland zich committeert om in 2019 85% van alle vrijkomende e-waste in te zamelen en te recyclen. Hoewel deze doelstelling niet per productcategorie geldt, wil LightRec alle zeilen bijzetten om deze ambitie ook voor lampen en armaturen te verwezenlijken.

Daarnaast gaat de opmars van de ledlamp veel sneller dan verwacht. Dit betekent dat er over enkele jaren bijna geen spaarlampen meer worden verkocht. Op dat moment komen er geen bijdragen meer binnen van de producenten van spaarlampen, terwijl er de komende jaren nog wel een flinke berg spaarlampen moet worden ingezameld en gerecycled. Om te voorkomen dat alleen ledproducenten voor deze kosten opdraaien, is het belangrijk dat er nu een voorziening wordt gevormd waaraan alle producenten en importeurs bijdragen.

Met de AVV worden alle Nederlandse importeurs en producenten verplicht om bij te dragen aan het systeem. Op deze manier kan LightRec de financiering van de inzameling en recycling garanderen en dus de continuïteit waarborgen. Zodat ook in de toekomst zoveel mogelijk lampen en armaturen gerecycled kunnen worden. Anderzijds wordt LightRec aanspreekbaar voor de prestaties van het systeem. Daarmee zijn de producenten en importeurs niet meer de eerstverantwoordelijke. Ook de wettelijke garantiestelling die individuele producenten en importeurs volgens de regelgeving hebben, valt nu terug op LightRec. Zo worden producenten en importeurs maximaal ontzorgd.

Registreren

Voor de huidige deelnemers van LightRec verandert er niets. Zij kunnen er nog steeds van op aan dat zij via LightRec volledig aan de regelgeving en maatschappelijke eisen voldoen. Producenten en importeurs die nog niet deelnemen aan het systeem, kunnen zich registreren via Wecycle. Voor vragen over de AVV, kunnen zij contact opnemen met de afdeling deelnemerszaken via (079) 7600 630 of deelnemers@wecycle.nl. De AVV is van kracht tot 31 december 2018.