Zoetermeer,
03
juli
2014
|
11:08
Europe/Amsterdam

Aangepast Bouwbesluit verplicht aparte inzameling verlichting bij sloop en renovatie

Inzameling verlichting bij sloop- en renovatie moet beter

Bouw- en sloopbedrijven moeten armaturen en lampen verwijderen en apart houden bij sloop en renovatie. Dit staat in het aangepaste Bouwbesluit, dat per 1 april is ingegaan. Een stap vooruit vindt Stichting LightRec, in Nederland opdrachtgever voor de inzameling en recycling van energiezuinige verlichting. Hoewel duurzame verlichting vaak chemisch afval is en dus officieel al apart moet worden afgegeven, kan het volgens LightRec geen kwaad dit nogmaals te benadrukken. Volgens de stichting belanden lampen en armaturen nu nog te vaak bij het sloopafval.

Bij ‘slopen’ gaat het niet alleen om het slopen van een heel gebouw. Ook bij renovatie worden vaak hele verdiepingen gestript. Daarbij verwijderen de sloopmedewerkers ook verlichting. Volgens het aangepaste Bouwbesluit moeten lampen (zoals tl-buizen) daarbij uit het armatuur worden gehaald en apart worden gehouden. De armaturen zelf, die nog vaak PCB-houdende condensatoren bevatten, moeten apart worden uitgebouwd en aangeboden voor recycling. Wanneer armaturen en lampen bij het restafval terechtkomen, kunnen ze niet optimaal worden gerecycled. Dit terwijl energiezuinige verlichting voor meer dan 90% kan worden hergebruikt.

Simpele oplossingBouw- en sloopbedrijven kunnen bij een project waar voldoende lampen en armaturen worden afgedankt een container neerzetten. Deze haalt uitvoeringsorganisatie Wecycle gratis op. Kleinere hoeveelheden kunnen bedrijven inleveren bij de technische groothandel of milieustraat. Daarnaast bestaat bij Technische Unie de mogelijkheid om de oude verlichting mee te laten nemen bij levering van nieuwe. Via de locatiezoeker op de website van Wecycle kunnen bedrijven de dichtstbijzijnde inzamellocatie vinden (www.wecycle.nl/zoeker).

LightRec overweegt daarnaast om slopers en aannemers die het goed doen in het zonnetje te zetten , vertelt Jeroen Bartels, manager van LightRec: “Maar ook zonder dat zouden bouw- en sloopbedrijven hun verantwoordelijkheid moeten nemen en zich aan de regelgeving moeten houden. Als bedrijven op de juiste manier omgaan met verlichtingsafval, levert ze dat een competitief voordeel op, bijvoorbeeld bij aanbestedingen.”

Kwaliteitsslag

Nieuwe regelgeving verplicht alle afvalverwerkers om per 1 juli 2015 gecertificeerd te zijn en de aangenomen hoeveelheden te registreren. Dit houdt in dat alle verwerkers van elektrisch afval en lampen aan dezelfde minimale kwaliteitseisen moeten voldoen. Ook oud-ijzerhandelaren, waaraan veel sloopbedrijven hun oude armaturen nu nog afstaan, moeten hun armaturen dan afgeven aan een gecertificeerde verwerker. Dit vergroot de kans dat lampen en armaturen op de juiste manier worden verwerkt.  

 

Over LightRec

LightRec is een gezamenlijk initiatief van inmiddels meer dan 400 producenten en importeurs van lichtbronnen en verlichtingsarmaturen. Tezamen geven zij invulling aan de doelstelling van LightRec: het collectief bevorderen van milieuverantwoorde inzameling en recycling van verlichtingsapparatuur. De inzameling en recycling van energiezuinige verlichting besteedt LightRec uit aan Wecycle, dat actief samenwerking zoekt met fabrikanten, detaillisten, installateurs, consumenten en gemeentes om gezamenlijk de inzamelingsresultaten verder te verhogen.

Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, omdat ze minder energie verbruiken dan gloeilampen en voor meer dan 90% recyclebaar zijn. Om de volledige milieuwinst van deze lampen te bereiken, moeten ze wel gescheiden worden ingezameld en ingeleverd. Dankzij een landelijke dekkend systeem van Wecycle in Nederland kunnen afgedankte spaarlampen, tl-buizen, ledlampen en professionele armaturen eenvoudig en kostenefficiënt worden ingezameld en gerecycled. Meer informatie: wecycle.nl.

LightRec besteedt veel aandacht aan (brede) consumentenvoorlichting over de voordelen van het gebruik van spaarlampen en het belang van gescheiden inzameling. Dit doet zij door onder meer de communicatieactiviteiten van Wecycle te ondersteunen.